Wycieczka na Słowację - Biała Woda
29 czewiec 2008 r.