Krzyżne - Dolina Pieciu Stawow Polskich
02 sierpień 2009 r.