Wędrówka po Ukraińskich Szlakach Czarnohory
15-18 wrzesień 2011 r.