Powitanie wiosny Koła Grodzkiego
14 kwiecień 2013 r.