Uroczyste Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego PTTK w Małopolsce
21 kwiecień 2013 r.