IV Integracyjny Złaz Przyrodniczo – Edukacyjny "Uśmiech Jesieni".
18 październik. 2017 r.