III Ogólnopolski Konkurs dla Oddziałów PTTK na najlepszą programową ofertę turystyczną realizowaną dla niepełnosprawnych turystów i krajoznawców w 2017 r.