Rajd Miejscami Pamięci Narodowej
15 kwiecień 20006 r.