VIII Złaz Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej po Ziemi Tarnowskiej
18 kwiecień 2008 r.