XII Konkurs Wieńców Nagrobnych "Żołnierska Pamięć"
05 listopad 2008 r.