XX Małopolski Złaz Patriotyczno - Turystyczny Szlakami Legionistów "Łowczówek" 2008
07 listopad 2008 r.