XXIV Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie.
22 marzec 2009 r.