LIX Zimowy Złaz Turystów - Góra św. Marcina - Stary Cmentarz w Tarnowie.
12 styczeń 2010 r.