XIV Konkurs Wieńców Nagrobnych "Żołnierska Pamięć"
03 listopad 2010 r.