XXII Małopolski Złaz Patriotyczno - Turystyczny "Łowczówek 2010"
05 listopad 2010 r.