XXV Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie
06 kwiecień 2013 r.