Centralny Zlot Laureatów - XX Edycji Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
17-19 maj 2013 r.