IX Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej "Legiony to żołnierska nuta"
07 listopad 2013 r.