Obchody 90-lecia Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie
2014 r.