Powitanie wiosny na Słonej Górze
22 marzec 2015 r.