Wystawa pokonkursowa i ogłoszenie wyników XVI Konkursu Fotograficznego
17 styczeń 2017 r.