"Szlakami Legionistów Łowczówek 2022"
9 listopad 2022 r.