LIV Złaz 'Powitanie Wiosny', Ciężkowice,
22 marzec 2023 r.