XXXV Turystyczne Dni Skupienia - Grudek n/Dunajcem
24-26 marzec 2023 r.