Zadjelska Perć i Słowacki Kras
19 sierpień 2023 r.