XXXIV Małopolski Złaz Patriotyczno-Turystyczny Szlakami Legionistów - Łowczówek
10 listopada 2023 r.