Aktualności

___________________________________________________

Spotkanie - wspomnienia

28 listopada

Koleżanko , Kolego
Zarząd Koła Przewodników "LELIWA" zaprasza członków i sympatyków na spotkanie 28 listopada 2019 (czwartek) na godz. 17.00 do sali Klubowej PTTK ul.Żydowska 20

Temat spotkania: Wspomnienia o koleżankach i kolegach, których juz nie ma wsród nas.

Z turystycznym pozdrowieniem
Barbara Jarocka

___________________________________________________

Sprawozdanie

W dniu 2 lutego 2018 roku Koło Przewodników „Leliwa” w Tarnowie zorganizowało w ramach akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom w 100-lecie Niepodległości - finansowaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie wycieczkę historyczno- przyrodniczą.

Pierwszy przystanek naszej wycieczki był w składowisku odpadów Komunalnych, gdzie młodzież z zainteresowaniem wysłuchała pogadanki na temat segregacji odpadów i dalszej ich obróbki.

Następnie młodzież odwiedziła tarnowski azyl dla zwierząt i wspomogła porzucone przez ludzi psy przynosząc karmę.

Część historyczna naszej wycieczki odbyła się w Wierzchosławicach, gdzie urodził się Wincenty Witos 3-krotny premier Polski.

Uczniowie wysłuchali wykładu na temat życia Wincentego Witosa. Obejrzeli dom rodzinny w którym się urodził oraz muzeum jego imienia, które mieści się w jego gospodarstwie w Wierzchosławicach. Zgromadzono w nim pamiątki z jego życia i działalności.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali słodki poczęstunek i pamiątkowe certyfikaty.

Zadowoleni wrócili do swojej miejscowości Skrzyszów k/Tarnowa.

W wycieczce wzięło udział 45 dzieci ze środowiska wiejskiego.


Barbara Jarocka

Sprawozdanie .pdf

___________________________________________________

Sprawozdanie z XXXIII Pielgrzymki Przewodników Turystycznych PTTK, która odbyła się w dniach od 3-5 marca 2017 r. na Jasnej Górze

Przewodnicy na Jasnej Górze.

Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej w dniach od 3 do 5 marca 2017 r. był organizatorem i gospodarzem XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze.

Przed obliczem Pani Jasnogórskiej stanęło w tych dniach ponad 1000 osób – Przewodników z całego kraju. Czerwony strój przewodnicki na terenie zakonu Paulinów był widoczny i dostrzegalny w każdym miejscu i o każdej porze.

Był to czas niezwykły dla każdego uczestnika, a szczególnie dla organizatorów spotkania. Podjęli się oni organizacji, co do której tak naprawdę nie mieli przygotowania. Wysoka ocena za przebieg „imprezy” jest dowodem na to, że wsparcie przyszło z Góry. To Ona, Pani Jasnogórska objęła Główny Patronat i otoczyła opieką wszystkich uczestników a przy pięknej słonecznej pogodzie pozwoliła na zrealizowanie całego zaplanowanego programu.

To Jej należą się szczególne i najbardziej gorące podziękowania.

Należy zaznaczyć, że ludzki i instytucjonalny patronat nad Pielgrzymką objęli Jego Ekscelencja Bp. Andrzej Jeż Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej oraz Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

Podtrzymana przez nasz Oddział tradycja zlotów częstochowskich może napawać tarnowskich PTTK-owców dumą i zadowoleniem.

Przed rozpoczęciem oficjalnego programu Pielgrzymki w piątkowe przedpołudnie, organizatorzy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie zmarłego w 1996 r. kolegi Zdzisława Dziubka, głównego inicjatora przewodnickich spotkań jasnogórskich.

Koledzy przewodnicy bardzo wysoko ocenili przeprowadzone przez Ks. Piotra Paska rekolekcje wielkopostne, które ksiądz Piotr głosił w pierwszych dniach Pielgrzymki. Serdeczność księdza, swoboda w przekazywaniu głębokich treści i bezpośredni stosunek duchownego do słuchaczy spowodowały, że tematy poruszone aczkolwiek trudne, zostały przyjęte (przetrawione) a słowa kaznodziei zapadły głęboko w pamięci słuchaczy.

Piątkowa Droga Krzyżowa w Kaplicy Św. Józefa, w której uczestniczyło ponad 200 osób przebiegła w ogromnej ciszy i skupieniu, a sobotnia ranna msza Św. sprawowana była w intencji tych przewodników, którzy przeszli już na wyższy poziom wędrowania.

Sobotnie przedpołudnie to ogrom pracy związany z oficjalnym rozpoczęciem Pielgrzymki i obecnością na nim wielu dostojnych gości.

Obecni byli Ks. bp diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dr Krzysztof Zadarko oraz ks. abp dr Edmund Piszcz - metropolita warmiński, a także Paulin o. dr Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

Przygotowane materiały o ziemi tarnowskiej rozchodziły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Szczególnym powodzeniem cieszył się znaczek - logo pielgrzymkowe. W niebieskim otoku z tytułem pielgrzymki i hasłem: "Idźcie i głoście” na jasnym tle umieszczony był piękny wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej z obrazu, znajdującego się w kościele NMP Wniebowziętej w Tarnowie i mały znak firmowy naszego Oddziału PTTK. Znaczek ten stał się świadectwem o przynależności do wielkiej rodziny przewodników-pielgrzymów na Jasnej Górze.

Spotkanie inaugurujące Pielgrzymkę prowadziła kol. Beata Dziduszko, przewodnik tarnowski – honorowy członek PTTK, która odczytała list pana Romana Bargiela - Prezesa Zarządu Głównego PTTK skierowany do uczestników XXXIII Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę.

Prezes w liście życzył przewodnikom i uczestnikom Pielgrzymki przeżycia wielu wspaniałych chwil i radości ze spotkania z ludźmi i obcowania z pięknym otaczającym nas światem zaś w pełnieniu przewodnickiej misji życzył by towarzyszyły słowa profesora Aleksandra Janowskiego:

Ziemia to karty książki, czytaj ją,
Oglądaj jej obrazy.
Poznaj swój kraj, abyś mógł go gorąco ukochać.
Poznaj swój kraj, abyś umiał w nim gospodarzyć.
Kochaj każdy skrawek tej ziemi, każdego Polaka,
Bo ziemia to twoja matka a Polak to Twój brat.


Kolega Wiesław Piprek z Oddziału nowosądeckiego przekazał pozdrowienia Komisji Przewodnickiej ZG PTTK skierowane listownie do wszystkich uczestników spotkania jasnogórskiego.

Wzniosłe słowa powiedział do przewodników ks. abp Edmund Piszcz wskazując w nich, że to oni skutecznie rozsławiają urodę ziemi ojczystej.

Przewodnicy lubelscy podczas uroczystości inauguracyjnej złożyli gratulacje i wręczyli honorową odznakę lubelskiego Oddziału PTTK ks. Andrzejowi Jóźce, swojemu duchowemu opiekunowi, który właśnie obchodził 25-lecie święceń kapłańskich.

O Tarnowie, o ziemi tarnowskiej z jej zamkami, zameczkami, dworami i dworkami szlacheckimi, murowanymi i drewnianymi świątyniami opowiadał w swojej prelekcji kolega przewodnik tarnowski Stanisław Ligęza.

Zainteresowanie słuchaczy prelekcją było bardzo duże.

Należy podkreślić, że wszystkie uroczystości jakie miały miejsce w sobotę i niedzielę w kapicy Św. Józefa oraz w Auli o. Kordeckiego, Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich oraz główna niedzielna mszę Św. w Bazylice odprawiona pod przewodnictwem ks. Bp Andrzeja Jeża, były wzbogacone śpiewem i muzyką zespołu wokalno – instrumentalnego „Ad dei Gloriam”, prowadzonego pod kierunkiem młodej uzdolnionej skrzypaczki Adrianny Garstki oraz ks. Marcina Pikula ze Skrzyszowa.

Sobotnio-popołudniową Drogę Krzyżową ze szczytu klasztoru jasnogórskiego poprowadził proboszcz z parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie ks. Piotr Mamak, ofiarodawca pięknych obrazków przedstawiających wizerunek Matki Boskiej z kościółka na Burku. M. B. Szkaplerzna z obrazu w sanktuarium w Tarnowie była znakiem Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę w 2017 r. i nie może dziwić, że obrazek ten budził ogromne zainteresowanie, a każdy z uczestników pragną mieć pakiet tzn. znaczek - logo i obrazek z Jej wizerunkiem.

Piątkowy i sobotni Apel Jasnogórski prowadził JE ks. abp dr Edmund Piszcz, a wcześniejszą uroczystą sobotnią mszę świętą przed obrazem Pani Jasnogórskiej odprawili JE-ce bp Piszcz i bp Zadarko w otoczeniu ponad dwudziestu pocztów sztandarowych Oddziałów PTTK z całej Polski. Nieprzebrane sobotnie tłumy ludzi zebranych w Kaplicy MB Częstochowskiej, Bazylice i na placu Jasnej Góry były świadkami oddania i ogromnej czci jaką przewodnicy polscy oddają Maryi Królowej Polski. Pięknie wybrzmiały prośby JE bp Zadarko do Matki Bożej o łaskę siły i odwagi, by przewodnicy nie zniechęcali się niepowodzeniami – mówił: „Weź pod płaszcz Swej opieki wszystkich przewodników”, by byli wiarygodni w przekazywaniu nie tylko piękna i bogactwa kulturowego ziemi polskiej, ale też miłości do Matki Bożej. Ks. biskup nawiązał do hasła zlotowego, mówiąc: „Idźcie i głoście prawdę. Spraw Matko, by przewodnicy łączyli tę prawdę z miłością […] Czuwaj nad nimi”, a przed błogosławieństwem zwrócił się jeszcze raz do przewodników ze słowami uznania dla ich działalności, bo są „przewodnikami po tym, co piękne, dobre i prawdziwe”.

Indywidualnie nasi Pielgrzymi uczestniczyli w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i w odsłonięciu Cudownego Obrazu, a także w Akatyście czyli hymnie liturgicznym ku czci Bogarodzicy, datowanym na 626 r., który śpiewany jest na stojąco przez godzinę w każdą sobotę.

Podczas niedzielnej rannej mszy św. odprawionej w Bazylice, ks. dr Andrzej Jeż Bp Diecezji Tarnowskiej w swojej homilii podkreślił piękną rolę przewodników, którzy przekazują historię ojczystą, ale też wielkie sprawy Boże.

„Kluczem do zrozumienia kultury polskiej jest chrześcijaństwo”- powiedział. Przewodnicy ukazują rolę Kościoła w życiu narodu; „budzą wrażliwość na piękno przyrody, a jest ona Boskim dziełem sztuki”. Obcując z przyrodą – obcuje się z Bogiem. Symptomatyczne jest, że z wiosną, gdy „budzą się” szlaki turystyczne, pierwsze kroki kierują przewodnicy na Jasną Górę.

Organizatorzy złożyli Matce Najświętszej dary wotywne w postaci wykonanego przez kolegów artystów - Teresę Kluzik i Macieja Stecza różańca z symbolicznych owoców tarniny oraz obraz przedstawiający Główny Kościół Diecezji Tarnowskiej - Katedrę pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tarnowie.

Głównym dar - chleb i wino - dar stołu Eucharystycznego niosła w ofierze kol. Barbara Jarocka – Prezes Koła Przewodników „LELIWA” PTTK w Tarnowie.

Poczty sztandarowe po obu stronach ołtarza, w celebrze kilkunastu księży z całej Polski - opiekunów duchowych przewodników, pełen Kościół ludzi w czerwonych kurtkach oraz górale z Oddziału Tatrzańskiego w swoich regionalnych strojach dodały podniosłości niedzielnej Mszy Świętej.

Po mszy Przewodnicy w Akcie Zawierzenia oddali się pod opiekę Pani Jasnogórskiej.

Duchową ucztę na Jasnej Górze zakończyło spotkanie w Auli o. Augustyna Kordeckiego w obecności pocztów sztandarowych z hymnem przewodnickim, prelekcją o sanktuariach ziemi tarnowskiej przygotowaną przez kolegę przewodnika Andrzeja Mleczkę. Wykład o regaliach Matki Bożej Królowej Polski poprowadził o. dr Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

Również i tą część spotkania ubogacił występ zespołu wokalno-instrumentalnego Ad dei Gloriam, dając koncert znanych wszystkim i lubianych piosenek polskich artystów.
Spotkanie kończące Pielgrzymkę prowadziła kol. Beata Dziduszko, dziękując dostojnym gościom za obecność a braci przewodnickiej za liczny udział. Wyraziła nadzieję na spotkanie za rok na XXXIV Pielgrzymce na Jasnej Górze.


Na koniec tego sprawozdania należy przedstawić osoby, które bez większego doświadczenia ale z bardzo dużym zaangażowaniem i poświęceniem oddały się tej szczególnej pracy, a wynik tego działania dał tym osobom poczucie ogromnej satysfakcji i za sprawą Tej, która im patronowała wzbogacił ich dusze.
Są to:
  1. Kol. Barbara Jarocka – Prezes Oddziału Przewodników „LELIWA” PTTK Oddział w Tarnowie - główna inicjatorka i organizatora Pielgrzymki. Basiu bardzo dziękujemy.
  2. Kol. Teresa Adamczyk – prawa ręka wyżej wspomnianej kol. Barbary. Teresa może wszystko. Tereniu bardzo dziękujemy.
  3. Sławomira Serwin – krytyk, reżyser i przekaz medialny Pielgrzymki. Tak trzymać – dziękujemy.
  4. Bogusława Pis – spinająca wszystko w jedną całość, łagodna i cierpliwa a nade wszytko pracowita. Dzięki Bogusi nerwy utrzymaliśmy na wodzy. Bodziu dzięki serdeczne.
  5. Jan Knapik – zaangażowany do spodu przed i w trakcie Pielgrzymki. Szeryf pierwszego pocztu sztandarowego. Jasiu serdeczne podziękowania.
  6. Sylwia Sakłak - odważna, silna i uparta. Zapał i młodość To jest przyszłość – Sylwia ogromne dzięki.
  7. Urszula Kocik – w pogotowiu gdy trzeba było zastąpić, pomóc i wypełnić braki. Duże podziękowaniu dla Uli.
  8. Małgorzata Rola – projektantka logo Pielgrzymi, dobry i spokojny duch drugiego planu. Małgosiu serdecznie Ci dziękujemy.
  9. Teresa Mulowska i Marysia Misiaszek były wtedy gdy innych brakło.Dziewczyny bardzo niskie ukłony.

Wszystkim pozostałym osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania Pielgrzymki a nie zostały wymienione proszę o przyjęcie gorących podziękowań. Działanie każdego z nas spowodowało, że zauważeni, docenieni i pobłogosławieni na Jasnej Górze jesteśmy silniejsi i lepsi.

Osoba szczególna, której należy się ogromny szacunek i bardzo gorące podziękowania.

Pani Basia Okońska przewodnik częstochowski i dobra dusza wszystkich pielgrzymek. Pani Basia otoczyła opieką organizatorów od momentu, kiedy podjęli wyzwanie do działania. Jej poświęcony czas i bezinteresowna pomoc na każdym etapie przygotowań nie jest do przecenienia.

Basiu jest Wielka.


Dziękuję.

Sprawozdanie przygotowała Sławomira Serwin

Z kart historii

Koło Przewodników "Leliwa" w Tarnowie działa przy tarnowskim Oddziale PTTK "Ziemi Tarnowskiej" od 5 lutego 1954 roku. Funkcję prezesa Koła pełnili kolejno: Tadeusz Pawłowski (1954-56), Zbigniew Stankiewicz (1957-59), Józef Małecki (1960-62), Stefan Rypuszyński (1963), Tadeusz Wenda (1964-76), Zdzisław Bryg (1977-82), Andrzej Łabno (1983-85), Halina Buczkowska (1986), Stanisław Kaczówka (1987-88), Julian Lewanderski (1989-2004), Barbara Jarocka (2005-nadal).

Początkowo Koło zrzeszało przewodników posiadających uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego. Od 1968 roku tarnowscy przewodnicy rozpoczęli uzyskiwanie uprawnień przewodnika terenowego (wojewódzkiego) oraz przewodnika miejskiego. W latach 1961 - 1989 uprawnienia przewodnickie miały charakter uprawnień państwowych - po odbytym szkoleniu kandydaci na przewodników zdawali egzamin przed komisją powołaną przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. W następstwie zmiany przepisów przewodnicy pełnili swoje obowiązki na podstawie legitymacji organizacyjnych zawierających adnotację "przewodnik turystyczny PTTK". Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, wraz z aktami wykonawczymi, przywróciła państwowy charakter tych uprawnień.

Świadczenie usługi przewodnickiej winno być na wysokim poziomie, najważniejszym więc zadaniem Koła jest pogłębianie wiedzy przewodnika poprzez organizowanie wycieczek szkoleniowych oraz "Czwartków przewodnickich". W 1961 roku odbył się cykl 21 spotkań o sztuce i stylach prowadzony przez Wiesława Rohrenschefa. W 1968 roku "Czwartek przewodnicki" prowadził Włodzimierz Wnuk, autor książki "Moje Podhale". W 1972 roku prelekcję "Stulecie turystyki" wygłosił Władysław Krygowski, autor licznych przewodników. W 1986 roku zorganizowano cykl wycieczek szkoleniowych po tarnowskiej Bazylice Katedralnej i Muzeum Diecezjalnym, prowadzonych przez ks. Władysława Szczebaka, cykl ten powtórzył ks. Tadeusz Bukowski w 2000 roku. W 1989 roku cykl spotkań poświęconych historii architektury prowadził architekt Maciej Nejman. W 1995 roku odbyła się pogadanka monograficzna Elżbiety i Zygmunta Kałużów "Madonny polskie", zilustrowana muzycznie "Nieszporami Lud"mierskimi" Jana Kantego Pawluśkiewicza, w tym samym roku Maria Żychowska przedstawiła postać Jerzego Brauna. W 1999 roku Jerzy Zawartka prowadził szkolenie o parkach krajobrazowych Ziemi Tarnowskiej, a w 2001 roku Kazimierz Bańburski przedstawił postać Hetmana Jana Tarnowskiego.

Oprócz imprez szkoleniowych Koło - w ciągu minionych 50 lat - organizowało "Andrzejki przewodnickie", "Sylwester u przewodników", "Wieczory kolęd", "Spotkania przy wielkanocnym stole".
Na zakończenie sezonu turystycznego przewodnicy organizowali "Spotkania Tatrzańskie" w schronisku na Polanie Chochołowskiej w Tatrach, by uczestniczyć w mszy świętej na szczycie Grzesia. Od 1990 roku, w dniu 11 listopada brać przewodnicka spotyka się w schronisku na Przehybie, co roku też organizowane są wielkopostne "Turystyczne Dni Skupienia". Koło patronuje konkursom "Poznajemy Ojcowiznę" i "Spotkaniu z poezją górską".

W październiku 2004 roku Koło Przewodników "Leliwa" obchodziło 50 lecie swego istnienia wespół z tarnowskim Oddziałem PTTK "Ziemi Tarnowskiej", istniejącym 80 lat.

(na podst.: Ewa Strojna, 50 lat Koła Przewodników "Leliwa" w Tarnowie, zamieszczonego w "80 lat Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej", Tarnów 2004)

O nas

ZARZĄD KOŁA PRZEWODNIKÓW 'LELIWA'

Kadencja na lata: 2017 - 2020

Skład Zarządu:

1. Barbara Jarocka - prezes
2. Marzena Misaczek - v-ce prezes
3. Barbara Jagiencarz - Starzec - sekretarz
4. Marta Kozioł - skarbnik
5. Jan Knapik - członek - czwartki przewodnickie
6. Andrzej Mleczko - Kronikarz
7. Małgorzata Rola - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Kinga Smółka - przewodnicząca
2. Janusz Flakowicz
3. Krzysztof Moskal

O nas

W prasie

Gazeta Tarnowska / 2011.01.28

O nas

Galeria zdjęć

 27. 03. 2008 r.        Spotkania Koła Przewodnikow ''Leliwa'' - 'Przy święconce'
     
 26. 06. 2008 r.        Czwartek przewodnicki - prelekcja "Cmentarze I Wojny"
     
 29. 06. 2008 r.        Wycieczka na Słowację - Biała Woda
     
 08. 10. 2010 r.        Wycieczka na Ukrainę
     
 10. 04. 2011 r.        VIII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu - Polana Kudłacze - Wiosna 2011
     
 22. 04. 2012 r.        IX Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu - Hala Łabowska - Wiosna 2012
     
 17. 01. 2013 r.        Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków Koła ''Leliwa''
     
 21. 02. 2013 r.        Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika
     
 21. 04. 2013 r.        Uroczyste Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego PTTK w Małopolsce
     
 23. 01. 2014 r.        Bożonarodzeniowy Opłatek Przewodnicki
     
 19. 04. 2015 r.        XII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego na Wierchomli
     
 04. 03. 2017 r.        XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych - Częstochowa
     
 23. 04. 2017 r.        Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego - Turbacz 2017
     
 20. 03. 2021 r.        Powitanie Wiosny w Beskidzie Niskim - 2021
     
 01. 05. 2021 r.        Wędrówka po Beskidzie Małym - 2021
     
 22. 05. 2021 r.        Wędrówka po Gorcach - 2021
     
 26. 06. 2021 r.        Poznajemy Płaskowyż Tarnowski - 2021
     
 10. 07. 2021 r.        Rafting pontonami Dunajcem - 2021
     

strzałka do góry