Aktualności

___________________________________________________

KOMUNIKAT KOŁA PRZEWODNIKÓW "LELIWA"

15 luty

W marcu 2017 roku kończy się termin ważnosci Identyfikatorów przewodnika, wydanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się w PTTK, celem przedłużenia terminu ważności identyfikatora, do dnia 15 lutego.

Proszę dostarczyć identyfikatory i zdjęcie.

___________________________________________________

XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych

03 - 05 marzec

Program pielgrzymki .pdf

___________________________________________________

Z kart historii

Koło Przewodników "Leliwa" w Tarnowie działa przy tarnowskim Oddziale PTTK "Ziemi Tarnowskiej" od 5 lutego 1954 roku. Funkcję prezesa Koła pełnili kolejno: Tadeusz Pawłowski (1954-56), Zbigniew Stankiewicz (1957-59), Józef Małecki (1960-62), Stefan Rypuszyński (1963), Tadeusz Wenda (1964-76), Zdzisław Bryg (1977-82), Andrzej Łabno (1983-85), Halina Buczkowska (1986), Stanisław Kaczówka (1987-88), Julian Lewanderski (1989-2004), Barbara Jarocka (2005-nadal).

Początkowo Koło zrzeszało przewodników posiadających uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego. Od 1968 roku tarnowscy przewodnicy rozpoczęli uzyskiwanie uprawnień przewodnika terenowego (wojewódzkiego) oraz przewodnika miejskiego. W latach 1961 - 1989 uprawnienia przewodnickie miały charakter uprawnień państwowych - po odbytym szkoleniu kandydaci na przewodników zdawali egzamin przed komisją powołaną przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. W następstwie zmiany przepisów przewodnicy pełnili swoje obowiązki na podstawie legitymacji organizacyjnych zawierających adnotację "przewodnik turystyczny PTTK". Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, wraz z aktami wykonawczymi, przywróciła państwowy charakter tych uprawnień.

Świadczenie usługi przewodnickiej winno być na wysokim poziomie, najważniejszym więc zadaniem Koła jest pogłębianie wiedzy przewodnika poprzez organizowanie wycieczek szkoleniowych oraz "Czwartków przewodnickich". W 1961 roku odbył się cykl 21 spotkań o sztuce i stylach prowadzony przez Wiesława Rohrenschefa. W 1968 roku "Czwartek przewodnicki" prowadził Włodzimierz Wnuk, autor książki "Moje Podhale". W 1972 roku prelekcję "Stulecie turystyki" wygłosił Władysław Krygowski, autor licznych przewodników. W 1986 roku zorganizowano cykl wycieczek szkoleniowych po tarnowskiej Bazylice Katedralnej i Muzeum Diecezjalnym, prowadzonych przez ks. Władysława Szczebaka, cykl ten powtórzył ks. Tadeusz Bukowski w 2000 roku. W 1989 roku cykl spotkań poświęconych historii architektury prowadził architekt Maciej Nejman. W 1995 roku odbyła się pogadanka monograficzna Elżbiety i Zygmunta Kałużów "Madonny polskie", zilustrowana muzycznie "Nieszporami Lud"mierskimi" Jana Kantego Pawluśkiewicza, w tym samym roku Maria Żychowska przedstawiła postać Jerzego Brauna. W 1999 roku Jerzy Zawartka prowadził szkolenie o parkach krajobrazowych Ziemi Tarnowskiej, a w 2001 roku Kazimierz Bańburski przedstawił postać Hetmana Jana Tarnowskiego.

Oprócz imprez szkoleniowych Koło - w ciągu minionych 50 lat - organizowało "Andrzejki przewodnickie", "Sylwester u przewodników", "Wieczory kolęd", "Spotkania przy wielkanocnym stole".
Na zakończenie sezonu turystycznego przewodnicy organizowali "Spotkania Tatrzańskie" w schronisku na Polanie Chochołowskiej w Tatrach, by uczestniczyć w mszy świętej na szczycie Grzesia. Od 1990 roku, w dniu 11 listopada brać przewodnicka spotyka się w schronisku na Przehybie, co roku też organizowane są wielkopostne "Turystyczne Dni Skupienia". Koło patronuje konkursom "Poznajemy Ojcowiznę" i "Spotkaniu z poezją górską".

W październiku 2004 roku Koło Przewodników "Leliwa" obchodziło 50 lecie swego istnienia wespół z tarnowskim Oddziałem PTTK "Ziemi Tarnowskiej", istniejącym 80 lat.

(na podst.: Ewa Strojna, 50 lat Koła Przewodników "Leliwa" w Tarnowie, zamieszczonego w "80 lat Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej", Tarnów 2004)

O nas

ZARZĄD KOŁA PRZEWODNIKÓW 'LELIWA'

Kadencja na lata: 2017 - 2020

Skład Zarządu:

1. Barbara Jarocka - prezes
2. Marzena Misaczek - v-ce prezes
3. Barbara Jagiencarz - Starzec - sekretarz
4. Marta Kozioł - skarbnik
5. Jan Knapik - członek - czwartki przewodnickie
6. Andrzej Mleczko - Kronikarz
7. Małgorzata Rola - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Kinga Smółka - przewodnicząca
2. Janusz Flakowicz
3. Krzysztof Moskal

O nas

W prasie

Gazeta Tarnowska / 2011.01.28

O nas

Galeria zdjęć

 27. 03. 2008 r.        Spotkania Koła Przewodnikow ''Leliwa'' - 'Przy święconce'
     
 26. 06. 2008 r.        Czwartek przewodnicki - prelekcja "Cmentarze I Wojny"
     
 29. 06. 2008 r.        Wycieczka na Słowację - Biała Woda
     
 08. 10. 2010 r.        Wycieczka na Ukrainę
     
 10. 04. 2011 r.        VIII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu - Polana Kudłacze - Wiosna 2011
     
 22. 04. 2012 r.        IX Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu - Hala Łabowska - Wiosna 2012
     
 17. 01. 2013 r.        Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków Koła ''Leliwa''
     
 21. 02. 2013 r.        Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika
     
 21. 04. 2013 r.        Uroczyste Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego PTTK w Małopolsce
     
 23. 01. 2014 r.        Bożonarodzeniowy Opłatek Przewodnicki
     
 19. 04. 2015 r.        XII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego na Wierchomli
     
 04. 03. 2017 r.        XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych - Częstochowa
     

strzałka do góry