PTTK TARNÓW / Członkostwo

Członkostwo w PTTK

Członkowie PTTK są uprawnieni na podstawie legitynmacji PTTK, będącej KARTĄ RABATOWĄ, do zniżek/rabatów w obiektach PTTK (schroniska, bacówki - 20%), na niektórych kolejach i wyciągach oraz w niektórych sklepach turystyczno-sportowych i punktach gastronowmicznych.

Aby zostać członkiem Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" należy zgłosić się do zarządu Koła lub Klubu albo bezpośrdnio w biurze Oddziału oraz:

 • wypełnić w 2 egz. DEKLARACJĘ CZŁONKA PTTK (w tym 1 egz. dla wstępującego):
  Deklaracja pobierz PDF
  Deklaracja pobierz DOCX
  Klauzula informacyjna pobierz PDF
 • wypełnić ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH pobierz PDF
 • załączyć jedno zdjęcie (legitymacyjne)
 • opłacić jednorazowe wpisowe (zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK):
  • 21,00 zł - osoby opłacające składkę normalną (N),
  • 12,00 zł - osoby opłacające składkę ulgową (U),
  • 9,00 zł - dzieci i młodzież do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie (UM, ZM).
 • opłacić roczną składkę członka zwyczajnego PTTK normalną lub ulgową w wysokości:
  • 84,00 zł - składka normalna (N),
  • 57,00 zł - składka ulgowa (U),
  • 39,00 zł - składka ulgowa młodzieżowa (UM).

Uwaga!
Dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września do 31 grudnia są zwolnieni z opłacania składki (ZM).

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej (U) są :

 1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 4. bezrobotni,
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej (UM) są :

 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej (Z, ZM) są :

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 3. dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 4. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 5. dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Koszt duplikatu legitymacji wynosi: 9,00 zł

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych do Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - tzw. RODO). Czytaj więcej


UWAGA

Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką członkowską za dany rok wygasa z dniem 31 marca następnego roku.

Członkostwo zwyczajne w PTTK w myśl Art.16 ust.1 pkt.3 Statutu PTTK ustaje w przypadku zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące (po 31 marca danego roku).

O ustaniu członkostwa powiadomienie członka nie jest wymagane.

Przywrócenie członkostwa może nastąpić (z zachowaniem stażu członkowskiego) po opłaceniu zaległych i bieżącej składki.


Legitymacja PTTK
informacjaBądź z nami w stałym kontakcie.


Kontakt

adres
PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej

33-100 Tarnów
ul. Żydowska 20,

GPS:
N: 50°00'47" E: 20°59'25"

t. +48 694 893 926
t. +48 14 655 43 52
e: poczta@tarnow.pttk.pl

NIP: 873-13-80-725
REGON: 850012812
bank.
Credit Agricole Bank Polska S.A.
62 1940 1076 3028 5525 0000 0000

bank.wycieczki.
Credit Agricole Bank Polska S.A.
61 1940 1076 3028 5525 0002 0000

FACEBOOK

> https://facebook.com/tarnowpttk

PTTK> http://pttk.pl/

POMOCGOPR  985 lub 601 100 300
WOPR  985 lub 601 100 100

NR ALARMOWY  112

> Zapamiętaj