Aktualności

___________________________________________________

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze

23 czerwiec 2023

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy Zarząd Koła Przewodników "Leliwa" przy oddziale PTTK "Ziemia Tarnowska" w Tarnowie.

Obecny skład władze Koła Przewodników, „Leliwa”

 • kol. Łukasz Polek: prezes
 • kol. Ewa Strojna: wiceprezes
 • kol. Marta Kozioł: skarbnik
 • kol. Barbara Jagiencarz-Starzec: sekretarz
 • kol. Marek Kalafarski: członek

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy przez najbliższe 4 lata.

Koło Przewodników "Leliwa" organizuje wycieczki jedno i kilkudniowe w atrakcyjne regiony Polski dla członków i sympatyków Towarzystwa. Wędrówki te cieszą się powodzeniem i bywa, iż trzeba się zapisywać kilkanaście dni wcześniej. Koszt wycieczki waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, członkowie PTTK mogą spodziewać się zniżki. Całość swojej działalności dokumentowana jest na stronie internetowej oraz na dedykowanym profilu w mediach społecznościowych.

___________________________________________________

Sprawozdanie

W dniu 2 lutego 2018 roku Koło Przewodników „Leliwa” w Tarnowie zorganizowało w ramach akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom w 100-lecie Niepodległości - finansowaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie wycieczkę historyczno- przyrodniczą.

Pierwszy przystanek naszej wycieczki był w składowisku odpadów Komunalnych, gdzie młodzież z zainteresowaniem wysłuchała pogadanki na temat segregacji odpadów i dalszej ich obróbki.

Następnie młodzież odwiedziła tarnowski azyl dla zwierząt i wspomogła porzucone przez ludzi psy przynosząc karmę.

Część historyczna naszej wycieczki odbyła się w Wierzchosławicach, gdzie urodził się Wincenty Witos 3-krotny premier Polski.

Uczniowie wysłuchali wykładu na temat życia Wincentego Witosa. Obejrzeli dom rodzinny w którym się urodził oraz muzeum jego imienia, które mieści się w jego gospodarstwie w Wierzchosławicach. Zgromadzono w nim pamiątki z jego życia i działalności.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali słodki poczęstunek i pamiątkowe certyfikaty.

Zadowoleni wrócili do swojej miejscowości Skrzyszów k/Tarnowa.

W wycieczce wzięło udział 45 dzieci ze środowiska wiejskiego.


Barbara Jarocka

Sprawozdanie .pdf

___________________________________________________

Sprawozdanie z XXXIII Pielgrzymki Przewodników Turystycznych PTTK, która odbyła się w dniach od 3-5 marca 2017 r. na Jasnej Górze

Przewodnicy na Jasnej Górze.

Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej w dniach od 3 do 5 marca 2017 r. był organizatorem i gospodarzem XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze.

Przed obliczem Pani Jasnogórskiej stanęło w tych dniach ponad 1000 osób – Przewodników z całego kraju. Czerwony strój przewodnicki na terenie zakonu Paulinów był widoczny i dostrzegalny w każdym miejscu i o każdej porze.

Był to czas niezwykły dla każdego uczestnika, a szczególnie dla organizatorów spotkania. Podjęli się oni organizacji, co do której tak naprawdę nie mieli przygotowania. Wysoka ocena za przebieg „imprezy” jest dowodem na to, że wsparcie przyszło z Góry. To Ona, Pani Jasnogórska objęła Główny Patronat i otoczyła opieką wszystkich uczestników a przy pięknej słonecznej pogodzie pozwoliła na zrealizowanie całego zaplanowanego programu.

To Jej należą się szczególne i najbardziej gorące podziękowania.

Należy zaznaczyć, że ludzki i instytucjonalny patronat nad Pielgrzymką objęli Jego Ekscelencja Bp. Andrzej Jeż Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej oraz Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

Podtrzymana przez nasz Oddział tradycja zlotów częstochowskich może napawać tarnowskich PTTK-owców dumą i zadowoleniem.

Przed rozpoczęciem oficjalnego programu Pielgrzymki w piątkowe przedpołudnie, organizatorzy złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie zmarłego w 1996 r. kolegi Zdzisława Dziubka, głównego inicjatora przewodnickich spotkań jasnogórskich.

Koledzy przewodnicy bardzo wysoko ocenili przeprowadzone przez Ks. Piotra Paska rekolekcje wielkopostne, które ksiądz Piotr głosił w pierwszych dniach Pielgrzymki. Serdeczność księdza, swoboda w przekazywaniu głębokich treści i bezpośredni stosunek duchownego do słuchaczy spowodowały, że tematy poruszone aczkolwiek trudne, zostały przyjęte (przetrawione) a słowa kaznodziei zapadły głęboko w pamięci słuchaczy.

Piątkowa Droga Krzyżowa w Kaplicy Św. Józefa, w której uczestniczyło ponad 200 osób przebiegła w ogromnej ciszy i skupieniu, a sobotnia ranna msza Św. sprawowana była w intencji tych przewodników, którzy przeszli już na wyższy poziom wędrowania.

Sobotnie przedpołudnie to ogrom pracy związany z oficjalnym rozpoczęciem Pielgrzymki i obecnością na nim wielu dostojnych gości.

Obecni byli Ks. bp diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dr Krzysztof Zadarko oraz ks. abp dr Edmund Piszcz - metropolita warmiński, a także Paulin o. dr Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

Przygotowane materiały o ziemi tarnowskiej rozchodziły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Szczególnym powodzeniem cieszył się znaczek - logo pielgrzymkowe. W niebieskim otoku z tytułem pielgrzymki i hasłem: "Idźcie i głoście” na jasnym tle umieszczony był piękny wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej z obrazu, znajdującego się w kościele NMP Wniebowziętej w Tarnowie i mały znak firmowy naszego Oddziału PTTK. Znaczek ten stał się świadectwem o przynależności do wielkiej rodziny przewodników-pielgrzymów na Jasnej Górze.

Spotkanie inaugurujące Pielgrzymkę prowadziła kol. Beata Dziduszko, przewodnik tarnowski – honorowy członek PTTK, która odczytała list pana Romana Bargiela - Prezesa Zarządu Głównego PTTK skierowany do uczestników XXXIII Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę.

Prezes w liście życzył przewodnikom i uczestnikom Pielgrzymki przeżycia wielu wspaniałych chwil i radości ze spotkania z ludźmi i obcowania z pięknym otaczającym nas światem zaś w pełnieniu przewodnickiej misji życzył by towarzyszyły słowa profesora Aleksandra Janowskiego:

Ziemia to karty książki, czytaj ją,
Oglądaj jej obrazy.
Poznaj swój kraj, abyś mógł go gorąco ukochać.
Poznaj swój kraj, abyś umiał w nim gospodarzyć.
Kochaj każdy skrawek tej ziemi, każdego Polaka,
Bo ziemia to twoja matka a Polak to Twój brat.


Kolega Wiesław Piprek z Oddziału nowosądeckiego przekazał pozdrowienia Komisji Przewodnickiej ZG PTTK skierowane listownie do wszystkich uczestników spotkania jasnogórskiego.

Wzniosłe słowa powiedział do przewodników ks. abp Edmund Piszcz wskazując w nich, że to oni skutecznie rozsławiają urodę ziemi ojczystej.

Przewodnicy lubelscy podczas uroczystości inauguracyjnej złożyli gratulacje i wręczyli honorową odznakę lubelskiego Oddziału PTTK ks. Andrzejowi Jóźce, swojemu duchowemu opiekunowi, który właśnie obchodził 25-lecie święceń kapłańskich.

O Tarnowie, o ziemi tarnowskiej z jej zamkami, zameczkami, dworami i dworkami szlacheckimi, murowanymi i drewnianymi świątyniami opowiadał w swojej prelekcji kolega przewodnik tarnowski Stanisław Ligęza.

Zainteresowanie słuchaczy prelekcją było bardzo duże.

Należy podkreślić, że wszystkie uroczystości jakie miały miejsce w sobotę i niedzielę w kapicy Św. Józefa oraz w Auli o. Kordeckiego, Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich oraz główna niedzielna mszę Św. w Bazylice odprawiona pod przewodnictwem ks. Bp Andrzeja Jeża, były wzbogacone śpiewem i muzyką zespołu wokalno – instrumentalnego „Ad dei Gloriam”, prowadzonego pod kierunkiem młodej uzdolnionej skrzypaczki Adrianny Garstki oraz ks. Marcina Pikula ze Skrzyszowa.

Sobotnio-popołudniową Drogę Krzyżową ze szczytu klasztoru jasnogórskiego poprowadził proboszcz z parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie ks. Piotr Mamak, ofiarodawca pięknych obrazków przedstawiających wizerunek Matki Boskiej z kościółka na Burku. M. B. Szkaplerzna z obrazu w sanktuarium w Tarnowie była znakiem Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę w 2017 r. i nie może dziwić, że obrazek ten budził ogromne zainteresowanie, a każdy z uczestników pragną mieć pakiet tzn. znaczek - logo i obrazek z Jej wizerunkiem.

Piątkowy i sobotni Apel Jasnogórski prowadził JE ks. abp dr Edmund Piszcz, a wcześniejszą uroczystą sobotnią mszę świętą przed obrazem Pani Jasnogórskiej odprawili JE-ce bp Piszcz i bp Zadarko w otoczeniu ponad dwudziestu pocztów sztandarowych Oddziałów PTTK z całej Polski. Nieprzebrane sobotnie tłumy ludzi zebranych w Kaplicy MB Częstochowskiej, Bazylice i na placu Jasnej Góry były świadkami oddania i ogromnej czci jaką przewodnicy polscy oddają Maryi Królowej Polski. Pięknie wybrzmiały prośby JE bp Zadarko do Matki Bożej o łaskę siły i odwagi, by przewodnicy nie zniechęcali się niepowodzeniami – mówił: „Weź pod płaszcz Swej opieki wszystkich przewodników”, by byli wiarygodni w przekazywaniu nie tylko piękna i bogactwa kulturowego ziemi polskiej, ale też miłości do Matki Bożej. Ks. biskup nawiązał do hasła zlotowego, mówiąc: „Idźcie i głoście prawdę. Spraw Matko, by przewodnicy łączyli tę prawdę z miłością […] Czuwaj nad nimi”, a przed błogosławieństwem zwrócił się jeszcze raz do przewodników ze słowami uznania dla ich działalności, bo są „przewodnikami po tym, co piękne, dobre i prawdziwe”.

Indywidualnie nasi Pielgrzymi uczestniczyli w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i w odsłonięciu Cudownego Obrazu, a także w Akatyście czyli hymnie liturgicznym ku czci Bogarodzicy, datowanym na 626 r., który śpiewany jest na stojąco przez godzinę w każdą sobotę.

Podczas niedzielnej rannej mszy św. odprawionej w Bazylice, ks. dr Andrzej Jeż Bp Diecezji Tarnowskiej w swojej homilii podkreślił piękną rolę przewodników, którzy przekazują historię ojczystą, ale też wielkie sprawy Boże.

„Kluczem do zrozumienia kultury polskiej jest chrześcijaństwo”- powiedział. Przewodnicy ukazują rolę Kościoła w życiu narodu; „budzą wrażliwość na piękno przyrody, a jest ona Boskim dziełem sztuki”. Obcując z przyrodą – obcuje się z Bogiem. Symptomatyczne jest, że z wiosną, gdy „budzą się” szlaki turystyczne, pierwsze kroki kierują przewodnicy na Jasną Górę.

Organizatorzy złożyli Matce Najświętszej dary wotywne w postaci wykonanego przez kolegów artystów - Teresę Kluzik i Macieja Stecza różańca z symbolicznych owoców tarniny oraz obraz przedstawiający Główny Kościół Diecezji Tarnowskiej - Katedrę pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tarnowie.

Głównym dar - chleb i wino - dar stołu Eucharystycznego niosła w ofierze kol. Barbara Jarocka – Prezes Koła Przewodników „LELIWA” PTTK w Tarnowie.

Poczty sztandarowe po obu stronach ołtarza, w celebrze kilkunastu księży z całej Polski - opiekunów duchowych przewodników, pełen Kościół ludzi w czerwonych kurtkach oraz górale z Oddziału Tatrzańskiego w swoich regionalnych strojach dodały podniosłości niedzielnej Mszy Świętej.

Po mszy Przewodnicy w Akcie Zawierzenia oddali się pod opiekę Pani Jasnogórskiej.

Duchową ucztę na Jasnej Górze zakończyło spotkanie w Auli o. Augustyna Kordeckiego w obecności pocztów sztandarowych z hymnem przewodnickim, prelekcją o sanktuariach ziemi tarnowskiej przygotowaną przez kolegę przewodnika Andrzeja Mleczkę. Wykład o regaliach Matki Bożej Królowej Polski poprowadził o. dr Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry.

Również i tą część spotkania ubogacił występ zespołu wokalno-instrumentalnego Ad dei Gloriam, dając koncert znanych wszystkim i lubianych piosenek polskich artystów.
Spotkanie kończące Pielgrzymkę prowadziła kol. Beata Dziduszko, dziękując dostojnym gościom za obecność a braci przewodnickiej za liczny udział. Wyraziła nadzieję na spotkanie za rok na XXXIV Pielgrzymce na Jasnej Górze.


Na koniec tego sprawozdania należy przedstawić osoby, które bez większego doświadczenia ale z bardzo dużym zaangażowaniem i poświęceniem oddały się tej szczególnej pracy, a wynik tego działania dał tym osobom poczucie ogromnej satysfakcji i za sprawą Tej, która im patronowała wzbogacił ich dusze.
Są to:
 1. Kol. Barbara Jarocka – Prezes Oddziału Przewodników „LELIWA” PTTK Oddział w Tarnowie - główna inicjatorka i organizatora Pielgrzymki. Basiu bardzo dziękujemy.
 2. Kol. Teresa Adamczyk – prawa ręka wyżej wspomnianej kol. Barbary. Teresa może wszystko. Tereniu bardzo dziękujemy.
 3. Sławomira Serwin – krytyk, reżyser i przekaz medialny Pielgrzymki. Tak trzymać – dziękujemy.
 4. Bogusława Pis – spinająca wszystko w jedną całość, łagodna i cierpliwa a nade wszytko pracowita. Dzięki Bogusi nerwy utrzymaliśmy na wodzy. Bodziu dzięki serdeczne.
 5. Jan Knapik – zaangażowany do spodu przed i w trakcie Pielgrzymki. Szeryf pierwszego pocztu sztandarowego. Jasiu serdeczne podziękowania.
 6. Sylwia Sakłak - odważna, silna i uparta. Zapał i młodość To jest przyszłość – Sylwia ogromne dzięki.
 7. Urszula Kocik – w pogotowiu gdy trzeba było zastąpić, pomóc i wypełnić braki. Duże podziękowaniu dla Uli.
 8. Małgorzata Rola – projektantka logo Pielgrzymi, dobry i spokojny duch drugiego planu. Małgosiu serdecznie Ci dziękujemy.
 9. Teresa Mulowska i Marysia Misiaszek były wtedy gdy innych brakło.Dziewczyny bardzo niskie ukłony.

Wszystkim pozostałym osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania Pielgrzymki a nie zostały wymienione proszę o przyjęcie gorących podziękowań. Działanie każdego z nas spowodowało, że zauważeni, docenieni i pobłogosławieni na Jasnej Górze jesteśmy silniejsi i lepsi.

Osoba szczególna, której należy się ogromny szacunek i bardzo gorące podziękowania.

Pani Basia Okońska przewodnik częstochowski i dobra dusza wszystkich pielgrzymek. Pani Basia otoczyła opieką organizatorów od momentu, kiedy podjęli wyzwanie do działania. Jej poświęcony czas i bezinteresowna pomoc na każdym etapie przygotowań nie jest do przecenienia.

Basiu jest Wielka.


Dziękuję.

Sprawozdanie przygotowała Sławomira Serwin

Z kart historii

Koło Przewodników "Leliwa" w Tarnowie działa przy tarnowskim Oddziale PTTK "Ziemi Tarnowskiej" od 5 lutego 1954 roku. Funkcję prezesa Koła pełnili kolejno: Tadeusz Pawłowski (1954-56), Zbigniew Stankiewicz (1957-59), Józef Małecki (1960-62), Stefan Rypuszyński (1963), Tadeusz Wenda (1964-76), Zdzisław Bryg (1977-82), Andrzej Łabno (1983-85), Halina Buczkowska (1986), Stanisław Kaczówka (1987-88), Julian Lewanderski (1989-2004), Barbara Jarocka (2005-nadal).

Początkowo Koło zrzeszało przewodników posiadających uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego. Od 1968 roku tarnowscy przewodnicy rozpoczęli uzyskiwanie uprawnień przewodnika terenowego (wojewódzkiego) oraz przewodnika miejskiego. W latach 1961 - 1989 uprawnienia przewodnickie miały charakter uprawnień państwowych - po odbytym szkoleniu kandydaci na przewodników zdawali egzamin przed komisją powołaną przez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. W następstwie zmiany przepisów przewodnicy pełnili swoje obowiązki na podstawie legitymacji organizacyjnych zawierających adnotację "przewodnik turystyczny PTTK". Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, wraz z aktami wykonawczymi, przywróciła państwowy charakter tych uprawnień.

Świadczenie usługi przewodnickiej winno być na wysokim poziomie, najważniejszym więc zadaniem Koła jest pogłębianie wiedzy przewodnika poprzez organizowanie wycieczek szkoleniowych oraz "Czwartków przewodnickich". W 1961 roku odbył się cykl 21 spotkań o sztuce i stylach prowadzony przez Wiesława Rohrenschefa. W 1968 roku "Czwartek przewodnicki" prowadził Włodzimierz Wnuk, autor książki "Moje Podhale". W 1972 roku prelekcję "Stulecie turystyki" wygłosił Władysław Krygowski, autor licznych przewodników. W 1986 roku zorganizowano cykl wycieczek szkoleniowych po tarnowskiej Bazylice Katedralnej i Muzeum Diecezjalnym, prowadzonych przez ks. Władysława Szczebaka, cykl ten powtórzył ks. Tadeusz Bukowski w 2000 roku. W 1989 roku cykl spotkań poświęconych historii architektury prowadził architekt Maciej Nejman. W 1995 roku odbyła się pogadanka monograficzna Elżbiety i Zygmunta Kałużów "Madonny polskie", zilustrowana muzycznie "Nieszporami Lud"mierskimi" Jana Kantego Pawluśkiewicza, w tym samym roku Maria Żychowska przedstawiła postać Jerzego Brauna. W 1999 roku Jerzy Zawartka prowadził szkolenie o parkach krajobrazowych Ziemi Tarnowskiej, a w 2001 roku Kazimierz Bańburski przedstawił postać Hetmana Jana Tarnowskiego.

Oprócz imprez szkoleniowych Koło - w ciągu minionych 50 lat - organizowało "Andrzejki przewodnickie", "Sylwester u przewodników", "Wieczory kolęd", "Spotkania przy wielkanocnym stole".
Na zakończenie sezonu turystycznego przewodnicy organizowali "Spotkania Tatrzańskie" w schronisku na Polanie Chochołowskiej w Tatrach, by uczestniczyć w mszy świętej na szczycie Grzesia. Od 1990 roku, w dniu 11 listopada brać przewodnicka spotyka się w schronisku na Przehybie, co roku też organizowane są wielkopostne "Turystyczne Dni Skupienia". Koło patronuje konkursom "Poznajemy Ojcowiznę" i "Spotkaniu z poezją górską".

W październiku 2004 roku Koło Przewodników "Leliwa" obchodziło 50 lecie swego istnienia wespół z tarnowskim Oddziałem PTTK "Ziemi Tarnowskiej", istniejącym 80 lat.

(na podst.: Ewa Strojna, 50 lat Koła Przewodników "Leliwa" w Tarnowie, zamieszczonego w "80 lat Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej", Tarnów 2004)

O nas

ZARZĄD KOŁA PRZEWODNIKÓW 'LELIWA'

Kadencja na lata: 2017 - 2020

Skład Zarządu:

1. Barbara Jarocka - prezes
2. Marzena Misaczek - v-ce prezes
3. Barbara Jagiencarz - Starzec - sekretarz
4. Marta Kozioł - skarbnik
5. Jan Knapik - członek - czwartki przewodnickie
6. Andrzej Mleczko - Kronikarz
7. Małgorzata Rola - członek

Komisja Rewizyjna:

1. Kinga Smółka - przewodnicząca
2. Janusz Flakowicz
3. Krzysztof Moskal

O nas

W prasie

Gazeta Tarnowska / 2011.01.28

O nas

Galeria zdjęć

 27. 03. 2008 r.        Spotkania Koła Przewodnikow ''Leliwa'' - 'Przy święconce'
     
 26. 06. 2008 r.        Czwartek przewodnicki - prelekcja "Cmentarze I Wojny"
     
 29. 06. 2008 r.        Wycieczka na Słowację - Biała Woda
     
 08. 10. 2010 r.        Wycieczka na Ukrainę
     
 10. 04. 2011 r.        VIII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu - Polana Kudłacze - Wiosna 2011
     
 22. 04. 2012 r.        IX Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu - Hala Łabowska - Wiosna 2012
     
 17. 01. 2013 r.        Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków Koła ''Leliwa''
     
 21. 02. 2013 r.        Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika
     
 21. 04. 2013 r.        Uroczyste Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego PTTK w Małopolsce
     
 23. 01. 2014 r.        Bożonarodzeniowy Opłatek Przewodnicki
     
 19. 04. 2015 r.        XII Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego na Wierchomli
     
 04. 03. 2017 r.        XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych - Częstochowa
     
 23. 04. 2017 r.        Małopolskie Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego - Turbacz 2017
     
 20. 03. 2021 r.        Powitanie Wiosny w Beskidzie Niskim - 2021
     
 01. 05. 2021 r.        Wędrówka po Beskidzie Małym - 2021
     
 22. 05. 2021 r.        Wędrówka po Gorcach - 2021
     
 26. 06. 2021 r.        Poznajemy Płaskowyż Tarnowski - 2021
     
 10. 07. 2021 r.        Rafting pontonami Dunajcem - 2021
     

strzałka do góry